Bookmark and Share
nl | en |
contact   |  credits 

Durée

25 Mar 2011
19.42 - 19.52

Chris Meighan

Chris Meighan (1979) houd zich bezig met de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en de wereld in het algemeen. Geschiedenis speelt hierbij een belangrijke rol, samen het de ontwikkeling die samenlevingen ondergaan, van een dynamisch, onontwikkeld toestand naar de statische, schijnbaar vrij en open maatschappij van tegenwoordig.

www.chrismeighan.com


 
*) verplichte velden