Bookmark and Share
nl | en |
contact   |  credits 

Griet Menschaert

08 Mar 2012
16.15 - 16.30

De Balie, Amsterdam

 In 2010 nam zij deel aan: Ithaka 18 in Leuven en In My Own Words/In Your Own Words bij gallerij Phoebus in Rotterdam. Ze deed een werkperiode bij id11 in Delft en realiseerde in opdracht van Euro Land Art in 2009 een solo met teksten en beelden.

Via haar werk tracht Menschaert voortdurend haar fysieke en psychologische 'horizon' van vooroordelen op te rekken en aan te passen, om zo dicht mogelijk bij de ander en het andere te komen.

De studie van het Zelf staat centraal, als een manier om de vragen die het leven bij herhaling opwerpt te overleven en om een verbinding te blijven maken met de snel en willekeurig veranderende wereld. Hierbij ziet zij 'haar' Zelf als een versie van 'het' Zelf. "Ik ben geboeid door gelijkenissen tussen mensen, en in manieren waarop communicatie en interactie kunnen plaatsvinden. Ik veronderstel met enige zekerheid dat dit een typisch vrouwelijke manier is om naar het leven te kijken en eraan bij te dragen."

"Voor haar is het niet mogelijk om afstand te nemen van haar onderwerp. Ze geeft voortdurend haar gedachten en gevoelens erover weer. Haar blik naar buiten wisselt zij af met een blik naar binnen. Zij ijkt als het ware datgene wat zij ziet bij een ander eerst aan zich zelf en vertrouwt het dan toe aan het papier" -Liesbeth Schreuder (2009)

http://grietmenschaert.blogspot.com

Registratiefoto: Bas Wilders, 2010


 
*) verplichte velden