Bookmark and Share
nl | en |
contact   |  credits 

seminars

To Be Present maakt energieke workshops/seminars in samenwerking met kunstacademies en andere instellingen. De basale principes van performance komen aan de orde en worden intensief geoefend in een groep. Hoe presenteer je een tekst, op welke manier sta je, beweeg je, hoe wordt je je bewust van je kracht in het nu. To Be Present heeft een rijk archief aan historische en hedendaagse documentatie van en over performance en maakt daar tijdens deze workshops gebruik van.

 


HKU 2014

Seminar


4-daags seminar, binnen en buiten met 4 studenten van de HKU, waarin duo oefeningen en solo performances elkaar afwisselden.


Anet van den Elzen met Nino Chutkerashvili, Roos Hilstra, Lea Schiess en Nina Bijnsdorp


Na een introductie gaan de studenten aan de slag, met steeds een nieuwe uitdaging, we werken met de stem, het lichaam en zelf gecreerde teksten


Anet van den Elzen met Nino Chutkerashvili, Roos Hilstra, Lea Schiess en Nina Bijnsdorp
HKU 2013

workshop/seminar met tien studenten, we werken met stem, objecten, tijdsduur en locatie.

To Be Present seminar


De interactie en groepsdynamiek zijn belangrijke aspecten voor een workshop of seminar. We leren van elkaar.


Studenten HKU


De basisprincipes van de performance worden onderzocht.

Een energiek programma met concentratie-, stem- en beweging- en duo- oefeningen wordt aangeboden; we verwerven tools om een performance te maken.

Data: Introductie, dinsdag 8 januari 10:30 - 12:30 / workshops: dinsdag 15 januari, dinsdag 22 januari en dinsdag 29 januari van 10:30 uur tot 16:30 uur

docent: Anet van de Elzen


Studenten HKU
HKUtrecht Tractieweg
ArtEZ 2012

Ter voorbereiding van de performances in AIR Besiendershuis Nijmegen werken we met 10 studenten in ArtEZ aan een programmering van jong wervelend talent!

Gastkunstenaars: Ieke Trinks, Sakiko Yamaoka

LIVE ART Workshop


Hoe begin je een performance, door een van de studentenobjecten en taal spelen een rol

 

Deelnemende studenten zijn:

Margot Leerink 
Kitty van Ekeren 
Joanneke Jouwsma 
Arda Maars 
Leon Kuipers 
Arash Fakhim Esmaeilian 
Patricia Steffen 
Eduards Zarins 
Anouschka Pessy 
Sophie de Vos 
Laura de Vogel
Mireille Tap


ArtEZ, Fine Art, Arnhem

Multiple (un)related causes nr. 6


Ieke Trinks voert een performance uit in de kantine van ArtEZ tijdens de lunchpauze.

 


Ieke Trinks


Ieke Trinks was student bij Artez (voorheen HKA) van 1997 t/m 2001 aan de afdeling Vrije kunst. Zij woont en werkt nu in Rotterdam. Naast haar solo werk maakt zij deel uit van het performance collectief 'Trickster' en is zij mede-organisator van 'Performance Art Event'. Haar performances concentreren zich voornamelijk op de volgorde van dagelijkse routines; objecten en handelingen worden losgekoppeld. Dit kan soms tot absurde situaties kan leiden.

Ieke Trinks


Ieke Trinks
ArtEZ, Fine Art, Arnhem

To Be Present Workshops


LiveArt workshops op ArtEZ Fine Art Arnhem, voorbereiding van het performance-evenement in mei 2012 waarbij intuïtie, inventiviteit en aanwezigheid op tijd en plaats aandacht krijgen.


Anet van de Elzen


PRESENTATIE 6 mei om 13:30 uur in AIR Besiendershuis Nijmegen.


Anet van de Elzen
ArtEZ, Fine Art, Arnhem
ABKM 2011

Workshops Live ART- door intensieve workshops in samenwerking met de studenten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, maken we een avond van performances in Het Huis Van Bourgonie, in Maastricht

at work


aan het werk in het theater

10.00 uur - 18.00 uur


Anet van de Elzen


Met studenten autonoom Academie Beeldende Kunsten Maastricht: Annick Ypma, Marta Alvarez Moraja, Alejandro Asenjo en Thilman Crins


Anet van de Elzen
Huis van Bourgondiƫ, Hoogfrankrijk 27, Maastricht plattegrond

Workshop - Conclusie


Dag 8 - gevonden?

laatste hand zetten aan het werk, de werken die getoond gaan worden tijdens de open dagen.


Anet van de Elzen


Focussen op Timing / Concentratie en contact / Beeld en Plek / TOEPASSING IN EIGEN WERK!!
hoe wil je de registratie van je werk?


Anet van de Elzen
Huis van Bourgondiƫ, Hoogfrankrijk 27, Maastricht plattegrond

Workshop - Definitie


Dag 7 - Made up your mind?

Begeleiden van de individuele werken. Inmiddels werken we in het Huis van Bourgondië, dus op de locatie waar de uiteindelijke presentaties zullen zijn.


Anet van de Elzen


Jullie kiezen nu voor een vorm hetzij een performance voor een publiek, hetzij een performance voor een camera. Buiten? of binnen in het theater van het Huis van Bourgondië. Bepalen van de uiteindelijke presentaties/performances én de documentatie/de registratie ervan. De vraag komt op of het mogelijk is een performance te documenteren.


Anet van de Elzen
Huis van Bourgondiƫ, Hoogfrankrijk 27, Maastricht plattegrond

Workshop - Perspectief


Dag 6 - Historisch perspectief

 


Anet van de Elzen


10.00 uur

bespreking over de performances van 20 en 21 mei in het Huis van Bourgondië en ontwerp afmaken van de flyer

12.00 uur

vertoning van films en video, registraties van bekende performances en documentatie van performances die speciaal werden gemaakt voor de camera.

Met films van performances van hedendaagse kunstenaars en spraakmakende registraties van historische performances

15.00 uur

werken we verder aan het maken van de structuur voor de werkperiode van 17 tot en met 21 mei, de flyer voor de performances op 20 en 21 mei in het

Huis van Bourgondië


Anet van de Elzen
Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Autonoom

Werkbespreking


Dag 5 - What's up, wat gaan we doen, we bespreken de oefeningen tot nu toe en gaan gaandeweg werken aan een performance of interventie, een actie die meer gericht wordt op je eigen werk, wat jou beweegt en motiveert, wat jou raakt!


Anet van de Elzen


Iedere deelnemer bepaalt nu een eigen positie ten aanzien van performance, en maakt het een meer persoonlijk middel om mee te werken. Er zijn veel mogelijkheden van totale onzichtbaarheid in een performance tot duidelijke presence...

Verder maken we vandaag weer een 1 minuten film, ergens in de buurt van of in de academie


Anet van de Elzen

Waar?


Dag 4 - Waar vindt jouw performance plaats?


Anet van de Elzen


Kies je een publiek, door in de openbare ruimte een performance te maken? Of bepaal je een tijd en locatie en nodig je daarvoor een publiek uit? Of maak je een performance voor de camera, dus zonder publiek.
Vandaag gaan we naar buiten en bekijken de mogelijkheden voor een performance in de openbare ruimte.


Anet van de Elzen

No Tech


Dag 3 - Hoe lang duurt een performance?


Anet van de Elzen


Timing. Tijd wordt moeilijk meetbaar bij de ervaring van het doen van een performance, als performer kun je een performance als heel lang ervaren terwijl deze slechts 5 minuten duurt. Een publiek kan een half uur roerloos kijken en luisteren. Of na heel snel weglopen. Hoe bepaal je de tijd van een performance? Fysieke en mentale aanwezigheid zijn belangrijk.

Vandaag maken we een performance van drie minuten. Deze gaan we filmen met een Super 8 camera en met een hd camera.


Anet van de Elzen

Live


Dag 2 - Hoe communiceert een performance?

 


Anet van de Elzen


Hoe maak je contact in een performance.
Letterlijk, of via een beeld of de stem. Publiek wordt vandaag aandachtspunt. In het laatste deel van de workshop vandaag werken we met de stem; de zachte en luide stem, spreekstem, zangstem, gemompel maar ook werken met de stilte.

Neem een object of een kostuum mee.


Anet van de Elzen

To Be Present


Dag 1 - Ben ik er? Ben ik hier?

Deze serie van workshops wordt gegeven door Anet van de Elzen, kunstenaar/curator

www.tobepresent.nl

www.anetvandeelzen.com


Anet van de Elzen


We beginnen zonder hulpmiddelen, met alleen je lichaam, jezelf en nemen de mogelijkheden om daarmee een beeld of een poëtisch moment te maken voor één dag als uitgangspunt. Over blijft: lichaam - beweging - zang/geluid - gevoel/benadering - aanwezig zijn in het moment. Door snelle experimenten uit te voeren beginnen we actief met het opbouwen van performance ervaringen. Afsluitend met een gesprek; reflectieve momenten, film en video van kunstenaars die associatief ter sprake komen.


Anet van de Elzen
ArtEZ 2011

To Be Present - Live No Tech, werkt samen met een aantal studenten van ArtEZ fine art aan performances die later in het Museum voor Moderne Kunst worden gepresenteerd in een programma waaraan ook ervaren performance kunstenaars deelnemen.

Ook wordt er gewerkt aan de performatieve film om een filmprogramma in filmtheater Focus te verzorgen.

Partiture 2


een onaangekondigde performance van Trickster in de kantine van ArtEZ, in Arnhem


Trickster


trickster

Foto's: Steph Byrne


Trickster
Kantine Rietveldgebouw, ArtEZ Hogeschool, Arnhem

Workshop Performance


Inventiviteit, timing en aandacht voor elk detail dat deel is van de performance zijn aspecten die aandacht zullen krijgen evenals hoe je de nieuwe ervaringen kan inzetten in je eigen werk. 

Hedendaagse en historische performances gaan op een associatieve manier deel uitmaken van hetgeen we maken en bespreken.

http://www.tobepresent.nl/forum/


Anet van de Elzen


In de workshops gebruik ik mijn ervaringen als kunstenaar en als organisator/curator van performance-projecten

over mijn werk

Voor beelden uit de workshops:

http://www.tobepresent.nl/forum/

 


Anet van de Elzen
ArtEZ, Oude Kraan 26, Arnhem

Workshops Performance


Op uitnodiging van Bureau Export Arnhem, een workshop met studenten van Fine Art Arnhem, gegeven door Anet van de Elzen

Het maken van een beeld of poëtisch moment in een performance

In de workshops beginnen we meteen actief met snelle, intuïtieve handelingen om een serie van eenvoudige ervaringen op te bouwen die gerelateerd zijn aan het maken van een performance. We gaan uit van de meest basale vorm van performance, waarbij vier elementen belangrijk zijn. De kunstenaar, het publiek, de tijd en de plaats. Aanwezigheid is daarbij fundamenteel. Maar ook het contact met het publiek. In het contactmoment met de toeschouwers ontstaat het werk. 


Anet van de Elzen


beeldend kunstenaar/curator

meer info


Anet van de Elzen
ArtEZ, Oude Kraan 26, Arnhem

Workshop video/performance


Op uitnodiging van Bureau Export Arnhem, een workshop met studenten van Fine Art Arnhem, gegeven door Danielle van Vree

Het lichaam is het materiaal

De ruimte is het podium.

De performer gebruikt zijn lichaam om uiting te geven aan zijn idee/statement.

In de workshop zullen we beginnen met het ontwikkelen en maken van een individuele performance voor de camera. De academie en de openbare ruimte vormen het podium voor de performances en interventies. De camera (het videobeeld) wordt gebruikt op verschillende manieren: de camera die registreert, commentaar geeft of de performance in een ander perspectief plaatst. Performance en video kunnen naast elkaar komen te staan, waardoor er een interactie ontstaat tussen hetgeen zich live afspeelt en dat wat opgenomen is. Ik wil hierbij werken met de spanning tussen fictie en realiteit.

Vanuit mijn ervaring als regisseur en beeldend kunstenaar zullen we praten over en werken aan: het inhoudelijk concept, het gebruik van tijd en ruimte, het gebruik van beeld (video), de opstelling van het werk/publiek en de zintuiglijke ervaring.

 


Danielle van Vree


Voor beelden uit de workshops:

http://www.tobepresent.nl/blog/


Danielle van Vree
ArtEZ - Oude Kraan 26, Arnhem
Huygens College Amsterdam

Klik op het plaatje voor meer documenatie

Workshops To Be Present voor de leerlingen van het Huygens College in Punt WG

Workshops Huygens College


Workshops To Be Present in PUNT WG, aan leerlingen van het Huygens College, VMBO wat gelegen is grenzend aan het Wilhelmina Gasthuis Terrein in Amsterdam.


Rob Moonen, Anet van de Elzen


We werken met geluid, stem en ritme. Rob Moonen werkt met zijn breathing Machine, Anet van de Elzen met de longen, adem en buik die klein of groot geluid kunnen voortbrengen. Er werd enorm geschreeuwd...door sommigen! 


Rob Moonen, Anet van de Elzen
Punt WG, Marius van Bouwdijk Bastiaanse Straat 15, 1054 RT Amsterdam
*) verplichte velden