Bookmark and Share
nl | en |
contact   |  credits 

Workshop - Definitie

17 May 2011
12.00 - 21.00

Anet van de Elzen

Jullie kiezen nu voor een vorm hetzij een performance voor een publiek, hetzij een performance voor een camera. Buiten? of binnen in het theater van het Huis van Bourgondië. Bepalen van de uiteindelijke presentaties/performances én de documentatie/de registratie ervan. De vraag komt op of het mogelijk is een performance te documenteren.


 
*) verplichte velden